Sağlıklı Biyometrik Provizyon Sistemi

Temassız biyometrik doğrulama! 

Sağlık problemlerinin önlenmesi, hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri ve halkın sıhhat seviyesinin yükseltilmesi sağlık hizmetleri olarak tanımlanmaktadır. Sadece hükümet ve sağlık otoriteleri tarafından belirlenen ilerici ve sürekli planda, sağlık politikalarının sosyal değişikliklerle dönüştürülmesini ve işletilmesini sağlayacak sağlık hizmetlerine erişim mümkün olabilir.  Sağlık hizmetlerinin etkisi ve verimi tartışılıyor iken, organizasyon ve dağılımın adaleti yanında gerekli finansmanın sağlanması ve sunulmasına yönelik çalışmalar büyük bir önem teşkil etmektedir.

 

Açıklama

Hastalıkların insidans ve prevalans bilgileri gibi epidemiyolojik verilerin toplanarak planlamada kullanılması ve kontrol mekanizmaları toplum sağlığında karşılaşılan sorunların doğru tespiti için kaçınılmazdır. Verilerden anlamlı çıkarsamalar yapmak, uzun vadede toplanan verinin hakkının verilmesine ve vatandaşların bilgilerini teslim ederek sergiledikleri güvenin tam karşılık bulmasına imkân tanıyacaktır. Bunun sonucu olarak; kamu sağlığı problemlerine bulunan çözümleri önemli ölçüde geliştirecektir. Verilerin anlamlı hale gelmesi ve bütünlük arz etmesi için kişinin demografik bilgilerinin, aile ve ikametgâh bilgisinin, geçirdiği operasyonlar ve gördüğü tedaviler, kullandığı ilaçlar, tıbbi cihazlar ve hastalık geçmişinin kayda geçmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Papilon’un kişinin fiziksel özelliklerine ve davranış biçimlerine göre kimlik doğrulamasını sağlayan biyometrik sistemleri, çeşitli işletmeler ve kurumlarda özellikle verilere ve varlıklara erişimi kısıtlayarak, ihlallerin mümkün olduğunca azaltılması ve varlıkların korunmasında etkin rol oynayacaktır. Mevcut sisteminde temel amacı doğru kişiye doğru hizmetin verilmesidir. Ancak halihazırda süren ve ileride ortaya çıkması veya yinelemesi mümkün salgın tehditleri nedeni ile kullanılan teknolojilerin de sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtı gibi önlemlerle uyumlu olması zaruri bir ihtiyaçtır.