PARMAK İZİ CİHAZLARINA UV-C ENTEGRESİ

Parmak izi sistemlerinde güçlü çözümler üreten Papilon Parmak İzi Tarayıcıları, pek çok sektör ve kuruluşun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Papilon’un parmak izi çözümleri, belli iz türlerinin kaydı ve sorgulanması için özellikle tasarlanmış pek çok cihazın yanı sıra, sabit ve taşınabilir ünitelerden oluşmaktadır. Kişiye özgü oluşu, hızlı cevap süresi, kapasite sorunu olmaması, sarf maliyetini ortadan kaldırması gibi birçok avantajının yanı sıra temas gerektirmesi sebebi ile salgın durumlarında kullanılması muhtemel olmayan biyometrik tanımlama cihazlardandır.

Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

Geçmişten günümüze yüzeylerde bulunan patojenlerin yok edilmesi amacı ile çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunlardan en çok tercih edileni kimyasal dezenfektanlar ve Ultraviyole Işık teknolojisidir. Kimyasal dezenfektanların büyük bir kısmı kimyasal atık bırakmaktadır ve insan sağlığı için uzun süreli maruz kalımlarda toksik etki göstermektedir. UV-C teknolojisi, kimyasal atık bırakmaması, radyoaktif olmaması, FDA onaylı olması ve uzun süreli uygulamalarda 4 logaritmik azalma (%99,99) sağlaması gibi çeşitli avantajlara sahip olması sebebi ile tercih edilmektedir.

UV-C’nin Papilon LS-4421 & LS-4422, LS-1101 & LS-1102, LS-01, LS-11 cihazları ile entegre çalışabilecek bir sistem kurgulanması amaçlanmaktadır. Sistem, Papilon LS-4421 & LS-4422, LS-1101 & LS-1102, LS-01, LS-11 cihazlarına entegre edilip, portatif olarak kullanılabilecek bir sistem bütünüdür. Parmak izi cihazlarına entegre olacak bu sistem, belirli süre aralıklarında aktif-pasif olarak çalışabilen bir tetik mekanizması, ürün kapağına uyumlu çoklu UVC led lamba sistemi barındırır. Kullanıcının parmak izini verme işlemini bitirdikten sonra tetik mekanizması devreye girer ve kapak kapanır. Kapağın kapanması ile UVC ledler aktif duruma geçer ve bir sonraki kullanıcıyı cihazın temas noktalarının UVC sterilizasyonu için kısa bir süre bekletir. Bekleme süresi dolduktan sonra bir uyarı mekanizması (görsel, ışık veya sesli ikaz) devreye girer. Kullanıcıya ve yetkiliye uyarıda bulunup kapak açılır. Cihaz bir sonraki uygulamaya hazır hale gelir.  Bu şekilde etkin, biyolojik olarak güvenilir, steril bir kullanım sağlanmış olur.

Proje kapsamında parmak izi cihazları ile entegre olarak kullanılabilecek UVC LED’leri üreticileri, fiyatları, entegre biçimleri, bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaları yok edebilme başarısı ve kapsamlı teknik detay başlıkları altında incelenmiştir. Yapılan matematiksel modellemeler ile UV-C LED’lerinin Papilon LS-4421 & LS-4422, LS-1101 & LS-1102, LS-01, LS-11 cihazlarındaki sayısı, kapak mekanizmasında nerelere konuşlandırılacağı, hangi UV-C LED marka ve modelinin kullanılması gerektiği belirlenmiştir.