×

FELSEFEMİZ

PAPİLON’UN ARAŞTIRMA FELSEFESİ

Papilon kurulduğu ilk günlerden itibaren Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına önem vermekte ve mevcut karının birçoğunu ayırarak sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştirmektedir, odaklandığı teknolojiler alanında yaratıcı, güçlü ekibiyle inovatif ürün projelerini hayata geçirmektedir. İnovasyon süreçleri; Ar-Ge vizyonu ve hedeflerine ulaşmak için çizilen yol haritasındaki stratejiler üzerine kuruludur. Ar-Ge ve inovasyon yeni ürün geliştirme, mevcut ürün geliştirme, değişiklik kontrolü, süreç geliştirme gibi ileriye dönük stratejiler projelendirilerek hayata geçirilmektedir. Güvenilir ürün ve projelerin oluşması için tüm araştırma, geliştirme ve test mekanizmaları göz önüne alınarak, inovasyon süreçleri çok titiz bir şekilde yönetilmektedir.

Son yıllarda, bilişim teknolojileri hem alan olarak genişledi hem de toplum için önemi arttı. Benzer şekilde, firmamızın araştırma alanı önemli ölçüde genişledi ve misyonumuz için her zamankinden daha önemli hale geldi. Papilon olarak, bireylere ve ekiplere kendi alanlarında çalışma özgürlüğü sağlarken; yeni ürün inovasyonu, temel ve uygulamalı araştırma, talep ve ihtiyaca göre araştırma, özgün ve akademik araştırma konseptleri altında tüm çalışmaları detaylı olarak değerlendiriyoruz. Bütün araştırma ve geliştirme faaliyetlerini zaman ölçeğine ve risk seviyesine göre değerlendiriyoruz.

Dört Boyutlu Papilon Araştırması

Amacımız, ürün ve projeler için bir araştırma ortamı yaratmak, araştırmadan aktif olarak yararlanan bir ürün ortamı oluşturmak ve personelimize acil ürün ihtiyaçlarına bağlı olmadan, önemli araştırma sorunları üzerinde çalışma özgürlüğü sağlamaktır. Papilon olarak yeni ve heyecan verici birçok araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile, bugün hayal edemeyeceğimiz yeni ürünler, projeler hayata geçiriyor. Takip ettiğimiz araştırma projelerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, projelerin hedeflerini gerçekleştirmek ve inovasyonda ilerlemeyi her zaman detaylı bir şekilde ölçmemiz için dört tür çalışma tanımlamayı yararlı bulduk.

Yeni Ürün İnovasyonu

Dünyanın dört bir yanında devlet kurumlarından özel sektörlere kadar her çeşit organizasyon önemli bir dönüşüm için kendilerini eğitiyor. Bu dönüşüm, çok daha etkin süreçler inşa etmek, yeni ürün ve sistemler ortaya koymak veya yeni sistemler keşfetmek olarak adlandırılan ‘İnovasyon’ olarak biliniyor. Piyasa çevresi, tüketici istekleri ve ihtiyaçları, rakipler hakkında analiz yapan ve Yeni fikirlere açık olan araştırma ve geliştirme ekibimiz bir çok yeni ürün ve proje hayata geçiriyor.

Temel ve Uygulamalı Ar-Ge

Bu tür projeler, temel bilimsel veya mühendislik sorularını ele alır veya yeni yetenekler geliştirir. Başarılı sonuçlar daha iyi teknoloji, faydalı teoriler veya yeni keşiflerdir. Biz kurulan bilimsel kriterler kullanmak veya ilerlemeyi ölçmek için yenilerini geliştirmek. Temel ve uygulamalı araştırma çalışma faaliyetleri sonucu birçok yeni ürün ve projeye hayata geçirilir. Papilon olarak birçok ciddi araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Örneğin mevcut ana çalışma konumuz olan biyometri tanımanın dışında yapay zeka ve dil bilimi alanlarını hedeflerimize aldık. Bu kapsamda yaptığımız yeni ar-ge çalışmaları sonucunda Türkçe, İngilizce gibi doğal dillerdeki metinlerin, ses dalgalarının bilgisayar tarafından algılanarak yazılım programında çözümlenmesi ve bilgisayar ortamına aktarılması konularında temel araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz.

Talebe ve İhtiyaca Göre Ar-Ge

Araştırma ve geliştirme ekosisteminde yapılan çalışmalara ek Papilon; müşterilerinden gelen proje taleplerini, herhangi bir ortak proje yürütülen paydaş gruplarından gelen talepleri değerlendirir. Şirketimiz aynı zamanda dünyada yaşanılan sıkıntı, ihtiyaç ve zorundalık durumlarını tespit etmesi durumunda proaktif olarak insiyatif alarak kitlelerin taleplerini değerlendirir, çözümler sunar. Bu çerçevede; problemler detaylandırılır, analiz ve çözüm planlanır, belirlenen amaca uygun ürün fikri oluşturulur, oluşturulan ürüne ek ar-ge çalışmaları yapılır.

Özgün ve Akademik Ar-Ge

Araştırmacılarımızın yaptığı ar-ge çalışmalarının akademik seviyede özendirilip teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşması, buluşlarının korunması ve ödüllendirilmesi temel amaçlarımızdandır. Papilon patent, makale, akademik yayınlar, raporlar gibi bilimsel çalışmaları özgünlüğüne göre değerlendirip, bu çalışmaların araştırmacılarımız tarafında yaygınlaşması için teşvik eder.

Papilon’un Facebook, Twitter, Linkedin ve YouTube sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.